Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine

Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2018, 8

Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 28.02.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Delegeerida kohanimeseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusüksuse ülesanded Mustvee Vallavalitsuse pädevusse.

§ 2.   Delegeerida ruumiandmete seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusüksuse ülesanded Mustvee Vallavalitsuse pädevusse.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017 määruse nr 23 „Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine˜ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Mustvee linna ja Saare valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Mustvee vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9² lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse §16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tunnistada kehtetuks:
  1) Avinurme Vallavolikogu 26. novembri 2015 määrus nr 34 „Kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele“;
  2) Kasepää Vallavolikogu 18.märtsi 2016 määrus nr 12 „Ruumiandmete seaduses ja nimeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json