Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamise volitamine

Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamise volitamine - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2018, 10

  Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamise volitamine

  Vastu võetud 01.03.2018 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

  § 1.   Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamine volitatakse Tori vallavalitsusele, välja arvatud:

   
    1) sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel sotsiaalhoolekandelise abi andmise ning täiendavate sotsiaalteenuste korraldamise ja -toetuste maksmise korra kehtestamine;
    2) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.

  § 2.   Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamine volitatakse Tori vallavalitsusele, välja arvatud lastekaitseseaduse § 17 lõike 1 punktis 1 sätestatud ülesanne.

  § 3.   Sotsiaalseadustiku üldosa seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamine volitatakse Tori vallavalitsusele.

  § 4.   Riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamine volitatakse Tori vallavalitsusele.

  § 5.   Kehtetuks tunnistatakse:

   
    1) Sauga Vallavolikogu 24.03.2016. määrus nr 7 „Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“;
    2) Are Vallavolikogu 11.03.2016. määrus nr 11 „Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“;
    3) Tori Vallavolikogu 20.04.2016. määrus nr 8 „Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“.

  § 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json