Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärad Türi vallas

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2018, 2

Maamaksumäärad Türi vallas

Vastu võetud 29.03.2018 nr 15

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärad

  (1) Türi valla haldusterritooriumil asuva maa, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 2,5% maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Türi valla haldusterritooriumil asuva põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Maamaksumäärade kohaldamine

  Maamaksumäärasid kohaldatakse 1. jaanuarist 2019.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  22. oktoobril 2017 moodustus haldusreformi tulemusena Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41 tunnistada kehtetuks:
  1) Väätsa Vallavolikogu 22. novembri 2007 määrus nr 30 „Maamaksumäära kehtestamine“ (RT IV, 15.01.2014, 21);
  2) Türi Vallavolikogu 27. jaanuari 2010 määrus nr 2 „Maamaksumäärad Türi vallas“ (RT IV, 18.10.2012, 62);
  3) Käru Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrus nr 9 „Maamaksumäära kehtestamine“ (RT IV, 07.10.2016, 23).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json