Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi „Tallinna talent“ stipendiumi asutamine ja konkursi „Tallinna talent“ stipendiumi statuut

Konkursi „Tallinna talent“ stipendiumi asutamine ja konkursi „Tallinna talent“ stipendiumi statuut - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.04.2021, 11

Konkursi „Tallinna talent“ stipendiumi asutamine ja konkursi „Tallinna talent“ stipendiumi statuut

Vastu võetud 08.04.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määrusega nr 26 „Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035““.

§ 1.  Konkursi „Tallinna talent“ stipendiumi asutamine ja eesmärk

  (1) Määruse alusel asutatakse konkursi „Tallinna talent“ stipendium. Konkursi „Tallinna talent“ (edaspidi konkurss) stipendium (edaspidi stipendium) on Tallinna linna makstav toetus muusikavaldkonnas andekatele Tallinna üldharidus- ja/või huvikoolide õpilastele.

  (2) Stipendiumi eesmärk on tunnustada konkursi eri kategooriates žürii poolt välja valitud õpilasi, toetades nende:
  1) osalemist konkurssidel, meistriklassides ja koolitustel Eestis ja/või välismaal;
  2) muusikainstrumendi ja/või õppematerjalide soetamist.

  (3) Stipendiumi rahastab Tallinna linn. Stipendiumifondi suurus on 20 000 eurot aastas. Stipendium määratakse ja makstakse kalendriaastas 20 stipendiaadile. Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot.

§ 2.  Konkurss

  (1) Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras.

  (2) Konkurssi korraldab Tallinna Haridusamet (edaspidi amet).

  (3) Konkurss kuulutatakse välja üks kord aastas. Teade konkursi kohta avaldatakse Tallinna linna ja ameti teabekanalites.

  (4) Konkursil saab osaleda õpilane, kes:
  1) õpib Tallinna linnas tegutsevas üldharidus- ja/või huvikoolis;
  2) on 7–19-aastane.

  (5) Konkursil osalemiseks tuleb õpilase juhendajal või Tallinna üldharidus- või huvikooli esindajal täita konkursi veebilehel konkursil osaleja ankeet.

  (6) Konkurss toimub kahes kategoorias:
  1) vokaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja improvisatsioon);
  2) instrumentaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja improvisatsioon).

§ 3.  Stipendiumi määramine

  (1) Konkursil osalejaid hindab vähemalt kolmeliikmeline žürii, kuhu kuuluvad professionaalsed muusikud ja Tallinna linna esindaja.

  (2) Ameti juhataja moodustab oma käskkirjaga žürii ja määrab kindlaks tähtpäeva, kui žürii peab esitama talle stipendiumide määramise ettepaneku.

  (3) Žürii kuulab läbi kõigi konkursil osalevate õpilaste esitused ja valib konsensuse alusel välja stipendiaadid.

  (4) Ameti juhataja määrab stipendiumid žürii ettepaneku alusel oma käskkirjaga.

  (5) Õpilase konkursile esitajat teavitatakse stipendiumi määramisest kolme tööpäeva jooksul.

  (6) Žürii poolt välja valitud õpilased osalevad konkursi lõppkontserdil, kus stipendiaadid välja kuulutatakse.

  (7) Stipendiumi maksab amet stipendiaadi või tema esindaja pangakontole ühekordse maksena.

Helve Särgava
Aseesimees

/otsingu_soovitused.json