Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kasepää valla 2016.a lisaeelarve

Kasepää valla 2016.a lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Kasepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 31

  Kasepää valla 2016.a lisaeelarve

  Vastu võetud 26.04.2016 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada juurdelisatud Kasepää valla 2016.a lisaeelarve.

  Aivar Anijago
  Volikogu esimees

  Lisa Kasepää valla 2016. aasta lisaeelarve