ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tõrva linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 vastuvõtmine

Tõrva linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 33

Tõrva linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 vastuvõtmine

Vastu võetud 15.03.2016 nr 3

Käesolev määrus on koostatud võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 3 p 2 ja Tõrva Linnavolikogu 25.04.2006 määrusega nr 5 kehtestatud Tõrva linna põhimääruse paragrahv 38 lõiget 4.

§ 1.  Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Tõrva linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 (lisa 1).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Vister
Volikogu esimees

Lisa 1 Tõrva linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 (arengukavaga on võimalik tutvuda Tõrva linna kodulehel)