Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Albu valla arengukava 2011-2020

Albu valla arengukava 2011-2020 - sisukord
  Väljaandja:Albu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 36

  Albu valla arengukava 2011-2020
  [RT IV, 13.05.2016, 10 - jõust. 16.05.2016]

  Vastu võetud 12.10.2015 nr 10
  RT IV, 22.10.2015, 28
  jõustumine 25.10.2015

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  21.04.2016RT IV, 13.05.2016, 1016.05.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg 7 alusel, olles tutvunud avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustega.

  § 1.  Võtta vastu Albu valla arengukava 2011-2020 uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa 1 Albu valla arengukava 2011-2020

  Lisa 2 Tegevuskava aastateks 2011-2020
  [RT IV, 13.05.2016, 10 - jõust. 16.05.2016]
  02.06.2016 16:35
  Veaparandus. Lisa sisu viidud kooskõlla muutva määrusega Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.