EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hindade ja müügipileti vormi kehtestamine

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2016, 37

Müügipileti hindade ja müügipileti vormi kehtestamine

Vastu võetud 30.09.2011 nr 15
jõustumine 05.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2016RT IV, 13.05.2016, 916.05.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel

§ 1.  Müügipilet

 (1) Müügipilet on Kihnu Vallavalitsuse vallasekretäri poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud kaupa või teenust müüa.

 (2) Müügipileti väljastamisest võib keelduda, kui:
 1) soovitakse kaubelda kaupadega, mille müügile on õigusaktidega kehtestatud piirangud;
 2) müügikoht, kus soovitakse kaubelda, ei ole sobiv;
 3) muudel põhjendatud juhtudel.

 (3) Müügipileti väljastamise soovist tuleb teavitada vallasekretäri vähemalt 1 nädal enne kauplemisaega.

§ 2.  Müügipileti hinnad tänava- ja turukaubanduses

 (1) Kehtestada Kihnu valla territooriumil tänava- või turukaubanduse korral, kui kaubanduse korraldajana tegutseb vallavalitsus, järgmised ühe päeva müügipileti hinnad kõigile kaubagruppidele:
 1) kuni 5m², 5 eurot päev;

[RT IV, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]
 2) 6-10 m², 7 eurot päev;
[RT IV, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]
 3) 11-15 m², 10 eurot päev.

[RT IV, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]

 (2) Kehtestada Kihnu valla territooriumil tänava- või turukaubanduse korral, kui kaubanduse korraldajana tegusteb vallavalitsus, järgmised ühe kalendrikuu müügipileti hinnad kõigile kaubagruppidele:
 1) kuni 5m², 20 eurot kalendrikuu;
[RT IV, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]
 2) 6-10 m², 40 eurot kalendrikuu;
[RT IV, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]
 3) 11- 15 m², 60 eurot kalendrikuu.
[RT IV, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]

 (3) Müügipilet väljastatakse kuni üheks aastaks ning müügipileti hind saadakse ühe kuu hinna korrutamisel kauplemiseks vajalike kuude arvuga.

§ 3.  Müügipileti hinnad avalikul üritusel

 (1) Kehtestada järgmised ühe päeva müügipileti hinnad kui kaubanduse korraldajana tegutseb vallavalitsus:
 1) Siseüritustel kauplemiseks väljastatakse tasuta müügipilet.
 2) Ajavahemikul 01.06 – 31.08 toimuvatel väliüritustel kuni 10 m2 müügikoht 10 eurot, iga lisanduv m2 maksab 1 euro. Väljaspool eelnimetatud ajavahemikku toimuvatel väliüritustel kauplemiseks väljastatakse tasuta müügipilet.
[Muudetud Kihnu Vallavolikogu 29.03.2012 määrusega nr 7 – jõust.01.04.2012]

 (2) Elektri vajadusel (kuni 16A, 1-faasiline toide) lisandub müügipileti hinnale lisatasu 4 eurot, oma arvesti korral tasutakse tarbitud elektri eest vastavalt arvesti näitudele.

 (3)
[Kehtetu RT IV, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]

 (4)
[Kehtetu RT IV, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]

 (5)
[Kehtetu RT IV, 13.05.2016, 9 - jõust. 16.05.2016]

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Kehtestada müügipileti vorm vastavalt määruse lisale 1.

 (2) Määrus jõustub 05. oktoobril 2011.

Lisa Müügipileti vorm