Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse 08.02.2016 määruse nr 3 „Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.05.2017, 1

Viljandi Linnavalitsuse 08.02.2016 määruse nr 3 „Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 08.05.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel, et tagada sotsiaalkomisjoni koosolekutel kvoorumi olemasolu.

§ 1.   Muuta määruse § 8 lõiget 5 järgmiselt: „Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 1/2 liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ando Kiviberg
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json