Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna spordistipendiumide statuut

Viljandi linna spordistipendiumide statuut - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2012, 19

  Viljandi linna spordistipendiumide statuut

  Vastu võetud 29.02.2008 nr 86
  jõustumine 03.03.2008

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 2 alusel:

  § 1.   Viljandi linna spordistipendiumi (edaspidi stipendium) võib määrata Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, kes esindavad Viljandit või Viljandi spordiklubi, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii Viljandis kui kogu maailmas. [Viljandi Linnavolikogu 28.04.2010 määrus nr 34 - jõust. 01.05.2010]

  § 2.   Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kuulutab ajalehes Sakala ning kodulehel www.viljandi.ee välja avaliku konkursi stipendiumide kandidaatide leidmiseks.

  § 3.   Stipendiumi määramiseks võivad ettepanekuid esitada kõik eraisikud, spordiklubid ja -ühingud.

  § 4.   Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar, 1. mai, 1. august ja 1. november. [Viljandi Linnavolikogu 27.08.2008 määrus nr 101 - jõust. 30.08.2008]

  § 5.   Kirjalikud ettepanekud ja taotlused peavad sisaldama:

    (1) taotluse (ettepaneku) põhjenduse-, isiku tegevuse kirjelduse- ja saavutuste loetelu;

    (2) stipendiumi kasutamise eesmärki ja võimalikku oodatavat tulemust;

    (3) vähemalt ühte soovituskirja.

  § 6.   Esitatud taotlused vaatab läbi linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kelle otsuse kinnitab linnavalitsus. Ühele ja samale taotlejale võib määrata stipendiumi ühe aasta jooksul mitte rohkem kui kahes taotlusvoorus. [Viljandi Linnavolikogu 28.04.2010 määrus nr 34 - jõust. 01.05.2010]

  § 7.   Stipendiumi saajad tehakse teatavaks ja stipendium antakse üle neli korda aastas hiljemalt veebruari, mai, augusti ja novembri viimaseks kuupäevaks. [Viljandi Linnavolikogu 27.08.2008 määrus nr 101 - jõust. 30.08.2008]

  § 8.   Stipendiumi saajad ja linnavalitsus sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja sisulise aruandluse esitamise kord ja tähtaeg. Stipendiumi saaja võimalikku järgmist taotlust menetletakse siis, kui eelmise lepingu kõik punktid on täidetud. [Viljandi Linnavolikogu 28.04.2010 määrus nr 34 - jõust. 01.05.2010]

  § 9.   Vastavate taotluste puudumisel või mittesobivusel on komisjonil õigus teha ettepanek jätta stipendium välja andmata. [Viljandi Linnavolikogu 28.04.2010 määrus nr 34 - jõust. 01.05.2010]

  § 10.   Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json