SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lepingu ja hooldusplaani vormi kinnitamine koduteenuste osutamiseks

Lepingu ja hooldusplaani vormi kinnitamine koduteenuste osutamiseks - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2015, 5

Lepingu ja hooldusplaani vormi kinnitamine koduteenuste osutamiseks

Vastu võetud 01.06.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse Nõo Vallavolikogu 23. aprilli 2015 määrusega nr 30 kehtestatud ”Koduteenuste osutamise tingimused ja kord” § 4 lõike 5 alusel.

§ 1.  Dokumendivormide kinnitamine

  Kinnitada lepingu ja hooldusplaani vorm koduteenuste osutamiseks.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 01. juunist 2015.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

Lisa Koduteenuste osutamise leping

Lisa Hooldusplaan