Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2017. aasta I lisaeelarve

Tartu linna 2017. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2017, 12

  Tartu linna 2017. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 08.06.2017 nr 138

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Tartu linna 2017. aasta I lisaeelarve kogumaht on 10 714 215 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.

  Vladimir Šokman
  esimees

  Lisa 1 Tartu linna 2017. a I lisaeelarve

  Lisa 2 Tartu linna 2017. a I lisaeelarve tulubaas

  Lisa 3 Tartu linna 2017. a I lisaeelarve põhitegevuse kulud

  Lisa 4 Tartu linna 2017. a I lisaeelarve investeerimistegevuse kulud

  /otsingu_soovitused.json