Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse 24. septembri 2015 määruse nr 7 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2018, 1

Võru Linnavalitsuse 24. septembri 2015 määruse nr 7 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 06.06.2017 nr 3
jõustumine 01.07.2018

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 10 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Võru Linnavalitsuse 24. septembri 2015 määruses nr 7 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" (RT IV, 30.09.2015, 5) tehakse järgmise muudatused:
 1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) esitab linnavalitsusele õppima asumise aasta 1. märtsiks vormikohase taotluse (lisa).".
 2) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Nimekirjad avalikustatakse koolide kaupa Võru linna veebilehel (www.voru.ee) hiljemalt 1. aprillil ning teavitatakse vanemaid taotluses toodud kontaktidel.".

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018 aasta 1. juulil.

Sixten Sild
abilinnapea linnapea ülesannetes

Lisa 

/otsingu_soovitused.json