Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” juhend

Väljaandja:Viljandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2018, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Viljandi valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” juhend

Vastu võetud 04.05.2018 nr 5
RT IV, 10.05.2018, 27
jõustumine 13.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2018RT IV, 13.06.2018, 216.06.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” (edaspidi konkurss) eesmärk on innustada omanikke heakorrastama ja haljastama oma kinnistuid, aidates seeläbi kaasa elukeskkonna puhtamaks ning kaunimaks muutmisele. Konkurss on suunatud kodudele, suvekodudele, korterelamutele kui ka äri- ja tootmisobjetidele.
[RT IV, 13.06.2018, 2 - jõust. 16.06.2018]

§ 2.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitus) korraldamisel.

  (2) Konkursside algusest teavitatakse Viljandi valla ajalehes Viljandi Valla Teataja (edaspidi valla ajaleht) ja Viljandi valla kodulehel (edaspidi koduleht).

  (3) Kandidaate konkursile võivad esitada kõik isikud. Kandidaadid tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 23. juuniks.

  (4) Kandidaadi kohta peavad olema esitatud vähemalt järgmised andmed:
  1) kinnistu aadress;
  2) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed.
  3) [kehtetu - RT IV, 13.06.2018, 2 - jõust. 16.06.2018]

  (5) Ettepaneku alusel, kui esitajaks ei ole omanik, küsib hindamiskomisjon kinnistu omanikult nõusolekut konkursil osalemiseks.

  (6) Hindamiseks moodustab vallavalitsus hindamiskomisjoni, kes külastab kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud kinnistuid.

  (7) Kinnistute hindamiseks külastamine toimub vaid kinnistu omaniku nõusolekul.

  (8) Autasustatud kinnistu ei saa osaleda konkursil enne kolme aasta möödumist.
[RT IV, 13.06.2018, 2 - jõust. 16.06.2018]

§ 3.   Hindamise alused

  (1) Hindamise aluseks on:
  1) kinnistu kujundus, hoone(te) ja väikevormide sobivus ümbritsevasse keskkonda, üldine heakord, stiilsus;
  2) koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamine, haljastus (muru, lilled, hekid, kõrghaljastus) ja selle hooldus;
  3) dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad);
  4) nimetamata komponendid, mis ilmestavad territooriumi üldiselt. Arvesse võetakse originaalsust, uuenduslikkust ja leidlikust (nt: lipumast, piirded ja väravad, väikehooned, lehtlad ja aiamööbel, kõnniteed ja parklad, viidad, sildid, logo ja reklaam, veesilmad, välivalgustus, laste arengut ja ühistegevust soodustavad tegutsemisvõimalused, prügikonteinerid ja nende hoiustamine jms).

  (2) Hindamiskomisjon:
  1) viib hindamise läbi visuaalse vaatluse teel;
  2) vormistab ülevaatuse tulemused protokollina ja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (3) Hindamiskomisjon on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poole hindamiskomisjoni koosseisu liikmetest. Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega ning protokollitakse.

§ 4.   Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine

  (1) Komisjon esitab konkursi tulemused kinnitamiseks vallavalitsusele 15. septembriks.

  (2) Konkursi tulemused avalikustatakse valla ajalehes ja kodulehel.

  (3) Hindamiskomisjoni ettepanekul autasustatakse väljavalitud kinnistuid tänukirja, majamärgi ning rahalise preemiaga (kinnitab vallavalitsus) ühevääriliselt.
[RT IV, 13.06.2018, 2 - jõust. 16.06.2018]
  1) [kehtetu - RT IV, 13.06.2018, 2 - jõust. 16.06.2018]
  2) [kehtetu - RT IV, 13.06.2018, 2 - jõust. 16.06.2018]

  (4) Väljavalitud kinnistute autasustamine toimub vallale olulise tähtpäeva tähistamisel.
[RT IV, 13.06.2018, 2 - jõust. 16.06.2018]

  (5) Hindamiskomisjoni ettepanekul on vallavalitsusel õigusteha muudatusi auhinnafondi jagamisel.

  (6) Konkursi võitjad esitatakse maakondlikule ja/või üleriigilisele konkursile kinnistu omaniku nõusolekul.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json