Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2019, 4

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 06.06.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavalitsuse 16.12.2004 määrus nr 14 „Kunda Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste asjaajamiskorra kinnitamine“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raido Tetto
majandusvaldkonna juht vallavanema ülesannetes

Krista Engelbrecht
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json