Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 08. aprilli 2008. a määruse nr 13 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2020, 1

Raasiku Vallavolikogu 08. aprilli 2008. a määruse nr 13 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 09.06.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavolikogu 08. aprilli 2008. a määruses nr 13 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ tehakse järgmine muudatus: paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse: „(2) Valla omandis oleva kinnisasja koormamine tehnorajatiste või võrkude omanike või haldajate kasuks toimub vallavalitsuse igakordse korralduse alusel. Ülejäänud juhtudel toimub vallavara koormamine vallavolikogu otsuse alusel".

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json