Teksti suurus:

Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2019 määruse nr 23 „Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord“ muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2020, 2

Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2019 määruse nr 23 „Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 6 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1¹ lõike 7 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2019 määruses nr 23 „Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord“ muudetakse § 3 lõiget 3 järgmises sõnastuses:
„Lapsevanem märgib taotluses 11 kuud kalendriaastas sõidukompensatsiooni saamiseks.“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.06.2020.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json