Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru valla 2020. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.06.2020, 6

Võru valla 2020. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 10.06.2020 nr 96

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 23 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 „Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lõike 2, lõike 8 ja lõike 9 alusel.

§ 1.   Valla eelarve tulud, kulud, finantseerimistehingud ja likviidsed varad

  Kinnitada Võru valla 2020. aasta II lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisadele, sh:
  1) põhitegevuse tulud summas 787 824 eurot (Lisa 1);
  2) põhitegevuse kulud summas 763 659eurot (Lisa 2);
  3) investeerimistegevus summas 366 165 eurot (Lisa 3);
  4) likviidsete varade vähenemine summas -342 000 eurot (Lisa 4).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Põhitegevuse tulud

Lisa 2  Põhitegevuse kulud

Lisa 3  Investeerimistegevuse kulud

Lisa 4 Likviidsete varade muutus

/otsingu_soovitused.json