Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Liikluspiirangu kehtestamine Loobu-Läsna teel

Liikluspiirangu kehtestamine Loobu-Läsna teel - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.08.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2013, 3

  Liikluspiirangu kehtestamine Loobu-Läsna teel

  Vastu võetud 07.08.2013 nr 3

  Aluseks võttes liiklusseaduse paragrahvi 12, teeseaduse paragrahvi 37 lõike 1 punkti 1, lõike 2, majandus-ja kommunikatsiooniministri määruse 22.02.2011 nr 12 Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele paragrahvi 9 lõike 1 punkti 24, Kadrina Vallavalitsus määrab:

  § 1.   Kehtestada liikluspiirang Massi piirang 10 tonni alates 01. septembrist 2013 ja paigaldada vastavad liiklusmärgid kohalikule maanteele nr 2730036 Loobu- Läsna tee.

  § 2.   Käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud liikluspiiranguga maanteel on lubatud üle 10 tonnise massipiiranguga sõiduki, autorongi ja masinrongi liiklus ainult vallavalitsuse poolt välja antud loa alusel.

  § 3.   Käesolev määrus avalikustada Kadrina valla interneti koduleheküljel aadressil: www.kadrina.ee/.

  § 4.   Tunnistada kehtetuks Kadrina Vallavalitsuse 2013. aasta 24. aprilli määrus nr 2 „Liikluspiirangu kehtestamine“.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.


  Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi , võib esitada Kadrina Vallavalitsusele asukohaga Rakvere tee 14 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või pöörduda kaebusega Tartu Halduskohtusse Jõhvi kohtumaja Kooli tn 2, Jõhvi 41532

  Aivar Lankei
  Vallavanem

  Liivi Veide
  Vallasekretäri asetäitja vallasekretäri ülesannetes

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json