Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rägavere valla eelarve reservfondi käsutamise kord

Rägavere valla eelarve reservfondi käsutamise kord - sisukord
  Väljaandja:Rägavere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2013, 11

  Rägavere valla eelarve reservfondi käsutamise kord

  Vastu võetud 15.03.2007 nr 39
  jõustumine 25.03.2007

  Võttes aluseks Rägavere Vallavolikogu 25.02.2000.a. otsuse nr. 29 “ Rägavere valla eelarve koostamise, täitmise ja muutmise kord” peatükk II punkti 7 alapunkti 7.5, Rägavere Vallavolikogu o t s u s t a s:

  § 1.  Kehtestada Rägavere Valla eelarve reservfondi käsutamise kord ( juurde lisatud 1 lehel ).

  § 2.  Määrus jõustub 25. märts 2007.

  Arvo Jaakson
  Volikogu esimees

  Lisa