HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste lahtioleku ajad

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste lahtioleku ajad - sisukord
Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2021, 5

Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste lahtioleku ajad

Vastu võetud 10.08.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõigete 1 ja 2 alusel ning arvestades lasteasutuste hoolekogude ettepanekuid.

§ 1.   Aastaringne tegutsemine ja ajutine sulgemine

  (1) Tartu linna koolieelsed munitsipaallasteasutused (edaspidi "lasteasutused") tegutsevad üldjuhul aastaringselt, välja arvatud juhul, kui haridusosakonna juhataja on otsustanud lasteasutuse ajutise sulgemise teatud ajavahemikuks.

  (2) Haridusosakonna juhataja võib otsustada lasteasutuse ajutise sulgemise remondi ajaks, lasteasutuses kohalkäivate laste vähesuse või vääramatu jõu tõttu (veeavarii, keskkütteavarii, elektriavarii, haiguse puhang jne).

  (3) Lasteasutuse direktor korraldab lasteasutuse ajutise sulgemise ajaks vanemate soovil lapse paigutamise teise lasteasutusse koostöös haridusosakonnaga.

§ 2.   Lahtioleku ajad

  Kehtestada lasteasutuste lahtioleku ajad esmaspäevast kuni reedeni järgmiselt:
  1) Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu 7.00 – 18.00
  2) Tartu Karlova Lasteaed 7.00 – 18.00
  3) Tartu Lasteaed Annike 7.00 – 18.00
  4) Tartu Lasteaed Helika 7.00 – 18.00
  5) Tartu Lasteaed Hellik 7.00 – 18.00
  6) Tartu Lasteaed Kannike 7.00 – 18.30
  7) Tartu Lasteaed Kelluke 7.00 – 18.00
  8) Tartu Lasteaed Kivike 7.00 – 18.00
  9) Tartu Lasteaed Klaabu 7.00 – 18.00
  10) Tartu Lasteaed Krõll 7.00 – 18.30
  11) Tartu Lasteaed Lotte 7.00 – 18.00
  12) Tartu Lasteaed Meelespea 7.00 – 18.00
  13) Tartu Lasteaed Mõmmik 7.00 – 18.30
  14) Tartu Lasteaed Naerumaa 7.00 – 18.00
  15) Tartu Lasteaed Piilupesa 7.00 – 18.00
  16) Tartu Lasteaed Ploomike 7.00 – 18.00
  17) Tartu Lasteaed Poku 7.00 – 18.00
  18) Tartu Lasteaed Pääsupesa 7.00 – 18.00
  19) Tartu Lasteaed Ristikhein 7.00 – 18.00
  20) Tartu Lasteaed Rukkilill 7.00 – 18.00
  21) Tartu Lasteaed Rõõmumaa 7.00 – 18.00
  22) Tartu Lasteaed Sirel 7.00 – 18.00
  23) Tartu Lasteaed Tripsik 7.00 – 18.00
  24) Tartu Lasteaed Tõruke 7.00 – 18.00
  25) Tartu Lasteaed Tähtvere 7.00 – 18.00
  26) Tartu Maarja Kooli lasteaiaosa 7.00 – 17.30
  27) Tartu Maarjamõisa Lasteaed 7.00 – 18.00

§ 3.   Rakendussätted

  Tartu Linnavalitsuse 18. juuni 2012. a määrus nr 12 "Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste lahtioleku ajad" tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Klaas
Linnapea

Jüri Mölder
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json