Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2021, 6

Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 03.08.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

§ 1.   Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine“ lisa „Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030“ muudetakse vastavalt lisale 1, arengukava Lisa 2. „Lääne-Harju valla asustus ja rahvastik“ vastavalt lisale 2 ja arengukava Lisa 4. „Lääne-Harju valla arengukava tegevus- ja rahastamiskava“ vastavalt lisale 3.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030 muudatused

Lisa 2 Arengukava Lisa 2. Lääne-Harju valla asustus ja rahvastik

Lisa 3 Lääne-Harju valla arengukava 2019−2030 tegevus- ja rahastamiskava aastatel 2021−2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json