Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2021, 16

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 09.08.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Kuusalu vallas moodustatakse 2 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

 
  1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis (Kuusalu tee 22, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond).
  2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva (reedel) Leesi rahvamajas (Leesi küla, Kuusalu vald, Harju maakond).
  3) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva (laupäeval) Kolga muuseumis (Kolga alevik, Kuusalu vald, Harju maakond).
  4) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub valimispäeval Kolgaküla rahvamajas (Kolgaküla, Kuusalu vald, Harju maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

 
  1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas.
  2) Kodus hääletamist korraldavad mõlemad valimisjaoskonnad. Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldavad need jaoskonnad ka asukohas hääletamist.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

 
  1) Kuusalu Vallavalitsuse 28. märts 2019. aasta määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.
  2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Terje Kraanvelt
vallavanem

Tiia-Liis Jürgenson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json