Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.1998
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 15

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

Vastu võetud 25.09.1998 nr 60
jõustumine 25.09.1998

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Haabersti Linnaosa Halduskogu ettepanekud
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Pikaliiva asumisse planeeritud tänavale, mis algab Rannamõisa teelt ning lõpeb Vana-Rannamõisa tee ja Kakumäe tee ristmikul, vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimi Pikaliiva tänav.
2. Määrata Pikaliiva asumisse, Keskküla elamupiirkonda planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 2 nimed alljärgnevalt:
2.1 Keskküla tänav;
2.2 Räga tänav;
2.3 Sepapere tänav;
2.4 Käia tänav;
2.5 Luisu tänav;
2.6 Kilde tänav;
2.7 Kabli tänav;
2.8 Koogu tänav;
2.9 Reha tänav;
2.10 Vigla tänav.
3. Määrata Pikaliiva asumisse, Kasemetsa elamupiirkonda planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimed alljärgnevalt:
3.1 Alemaa tänav;
3.2 Sõõru tänav;
3.3 Põlendiku tänav;
3.4 Tulimulla tänav;
3.5 Saadu tänav;
3.6 Võsara tänav.
4. Linnaplaneerimise ametil kindlustada käesoleva määruse punktidega 1-3 kinnitatud tänavanimede alusel aadresside määramine vastavalt krundijaotuskava esitamisajale.
5. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uued tänavasildid tänavate väljaehitamise ajaks.
6. Määrus avaldada Riigi Teataja Lisas ja ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.
7. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Ivi Eenmaa
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json