ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise korraldamine Tallinnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 21

Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise korraldamine Tallinnas

Vastu võetud 06.03.1998 nr 14
jõustumine 06.03.1998

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 15. jaanuari 1998 määruse nr 1 "Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise eeskiri Tallinnas"
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhatajal :
1.1 esitada linnavalitsuse 13. märtsi 1998 istungile kinnitamiseks linnaosa sotsiaalhoolekandekomisjoni tüüppõhimäärus;
1.2 informeerida linnavalitsust sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise olukorrast linnaosades 1. septembriks 1998.
2. Linnaosade vanematel:
2.1 kooskõlastatult linnaosa halduskoguga moodustada sotsiaalhoolekandekomisjonid hiljemalt  02. aprilliks 1998;
2.2 kinnitada sotsiaalhoolekandekomisjoni tüüppõhimääruse alusel linnaosa sotsiaalhoolekande komisjoni põhimäärus 02. aprilliks 1998;
2.3 koordineerida ja kontrollida Tallinna Linnavolikogu 15. jaanuari 1998 määruse nr 1 täitmist.
3. Kinnitada kasutusel olevate sotsiaaleluruumide nimekiri ning jaotus linnaosade vahel  vastavalt lisale 1.
4. (Kehtetu - Tlv m 07.05.2003 nr 38 jõust. 12.05.2003)
5. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
6. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Lisa 1 Kasutusel olevate sotsiaaleluruumide nimekiri ja jaotus linnaosade vahel. (Tlv m 12.01.2005 nr 5 jõust. 17.01.2005)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json