Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Sadama nime määramine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 25

Sadama nime määramine

Vastu võetud 24.09.2010 nr 15
jõustumine 29.09.2010

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 1 ja lg 2 alusel.

§ 1.   Määrata kinnistule, registriosa numbriga 2776632, katastritunnusega 18301:002:0045, koha-aadressiga Westmeri tn 1, Haapsalu, Läänemaa, rajatava sadama nimeks „Westmeri jahisadam“ (katastriüksuse plaan lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub 29.09.2010.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa Katastriüksuse plaan

/otsingu_soovitused.json