HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 26

Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine

Vastu võetud 24.09.2010 nr 16
jõustumine 01.10.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

§ 1.  Kinnitada Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimäärused:

 (1) Haapsalu lasteaed Tõruke põhimäärus (lisa 1);

 (2) Haapsalu lasteaed Vikerkaar põhimäärus (lisa 2);

 (3) Haapsalu lasteaed Pääsupesa põhimäärus (lisa 3);

 (4) Haapsalu lasteaed Päikesejänku põhimäärus (lisa 4);

 (5) Haapsalu lasteaed Tareke põhimäärus (lisa 5).

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2008 määrusega nr 61 kinnitatud:

 (1) Haapsalu Lasteaia “Tõruke” põhimäärus;

 (2) Haapsalu Lasteaia “Vikerkaar” põhimäärus;

 (3) Haapsalu Lasteaia “Pääsupesa” põhimäärus;

 (4) Haapsalu Lasteaia “Päikesejänku” põhimäärus;

 (5) Haapsalu Lasteaia “Tareke” põhimäärus.

§ 3.  Määrus jõustub 01.10.2010.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa 1 Haapsalu lasteaed Tõruke põhimäärus

Lisa 2 Haapsalu lasteaed Vikerkaar põhimäärus

Lisa 3 Haapsalu lasteaed Pääsupesa põhimäärus

Lisa 4 Haapsalu lasteaed Päikesejänku põhimäärus

Lisa 5 Haapsalu lasteaed Tareke põhimäärus