ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 45

Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

Vastu võetud 11.09.2013 nr 75

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 37 ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

  Kinnitada Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025 vastavalt lisale nr 1.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Gaido Kentem
volikogu esimees

Lisa 1 Aseri valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2025

Lisa 2 Skeem ASE-1

Lisa 3 Skeem ASE-2

/otsingu_soovitused.json