ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine

Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2016, 5

  Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine

  Vastu võetud 08.09.2016 nr 24

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026, vastavalt käesoleva määruse lisadele.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ene Pallas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026

  Soojamajanduse arengukava Lisa 1 Martna küla kaugküttetorustik

  Soojamajanduse arengukava Lisa 2 Martna küla perspektiivne kaugküttetorustik

  Soojamajanduse arengukava Lisa 3 Martna küla perspektiivne kaugküttetorustik