Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Õru valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Õru valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Õru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2017, 8

Õru valla 2017. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 06.09.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Õru valla 2017. aasta lisaeelarve

 (1) Kinnitada Õru valla 2017. aasta lisaeelarve kogumahus 287 683 eurot.

 (2) Kinnitada põhitegevuse lisaeelarve tulud 287 683 eurot, kulud eurot 287 683 eurot vastavalt esitatud lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Sarv
Volikogu esimees

Lisa Õru valla 2017.a lisaeelarve