Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava vastuvõtmine

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 1

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava vastuvõtmine

Vastu võetud 24.08.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse paragrahvide 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Jõgeva valla, Mustvee valla ja Peipsiääre valla ühine jäätmekava 2018-2023 koos kava lisadega.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 22.09.2015. a määrus nr 31 „Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava vastuvõtmine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Saare Vallavolikogu 30.09.2015. a määrus nr 8 „Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Saare, Tabivere, Torma, Vara, Palamuse valdade ja Mustvee ning Kallaste linnade ühise jäätmekava aastateks 2015 – 2020 vastuvõtmine“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 22.10.2015. a määrus nr 18 „Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Kasepää Vallavolikogu 05.12.2016. a määrus nr 22 „Kasepää valla ja Lohusuu valla ühise jäätmekava 2017-2020 vastuvõtmine“.

  (5) Tunnistada kehtetuks Lohusuu Vallavolikogu 20.12.2016. a määrus nr 19 „Kasepää valla ja Lohusuu valla ühise jäätmekava 2017-2020 vastuvõtmine“.

  (6) Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Ühine jäätmekava 2018-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json