Teksti suurus:

Kehtna Vallavalitsuse 12.01.2016 määruse nr 1 „Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 24

Kehtna Vallavalitsuse 12.01.2016 määruse nr 1 „Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 28.08.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ning Kehtna Vallavolikogu 15.10.2013 määruse nr 86 „Küsimuste lahendamise delegeerimine Kehtna Vallavalitsusele“ punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Kehtna Vallavalitsuse 12.01.2016 määruse nr 1 „Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ § 2 lõikeid 3, 4 ja 6 järgmiselt:
(3) Taotlus esitatakse vastava kooli direktorile hiljemalt 15. maiks. Direktor vaatab taotluse läbi, lahendab tekkinud küsimused ning teeb vastava otsuse.
(4) Kooli vastuvõetud õpilaste nimekiri avalikustatakse koolis hiljemalt 1. juunil.
(6) Mõjuvatel põhjustel peale 15. maid esitatud taotlused vaatab kooli direktor läbi ning teeb otsuse hiljemalt 25. augustiks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Indrek Kullam
Vallavanem

Maire Pettai
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json