Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2019. aasta alaeelarved

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2019, 6

Põhja-Sakala valla 2019. aasta alaeelarved

Vastu võetud 20.03.2019 nr 4
RT IV, 03.04.2019, 55
jõustumine 06.04.2019, rakendatakse 01. jaanuarist 2019.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2019RT IV, 13.09.2019, 216.09.2019

Määrus antakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 28. veebruari 2019 määrusega nr 65 kehtestatud Põhja-Sakala valla 2019. aasta eelarve alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2019. aasta alaeelarved

  (1) Kinnitada Põhja-Sakala Vallavalitsuse osakondade, tegevusalade ja hallatavate asutuste 2019. aasta alaeelarvete tegevus- ja majandamiskulude jaotused vastavalt lisadele 1 - 59:
  1) lisa 1 – Eakate inimeste sotsiaalne kaitse;
  2) lisa 2 – Elamumajandus;
  3) lisa 3 – Haljastus;
  4) lisa 4 – Infoleht - ringhääling;
  5) lisa 5 – Kalmistu;
  6) lisa 6 – Kirivere Kool;
  7) lisa 7 – Kirivere Kooli Lasteaed Tähekild;
  8) lisa 8 – Koolitoit;
  9) lisa 9 – Kõidama lasteaed Traksik;
  10) lisa 10 – Kõo Raamatukogu;
  11) lisa 11 – Kõpu Hooldekodu;
  12) lisa 12 – Kõpu Kool;
  13) lisa 13 – Kõpu külastuskeskus;
  14) lisa 14 – Kõpu Lasteaed;
  15) lisa 15 – Kõpu Raamatukogu;
  16) lisa 16 – Kõpu spordihoone;
  17) lisa 17 – Muu keskkonnakaitse;
  18) lisa 18 – Noorsooüritused;
  19) lisa 19 – Noortekeskus;
  20) lisa 20 – Olustvere lasteaed Piilu;
  21) lisa 21 – Paala rahvamaja;
  22) lisa 22 – Perearst;
  23) lisa 23 – Perekondade ja laste kaitse;
  24) lisa 24 – Pilistvere Hooldekodu;
  25) lisa 25 – Pilistvere rahvamaja;
  26) lisa 26 – Planeeringud;
  27) lisa 27 – Prügi- ja jäätmekäitlus;
  28) lisa 28 – Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse;
  29) lisa 29 – Päästeteenistus;
  30) lisa 30 – Riiklik toimetulekutoetus;
  31) lisa 31 – Sotsiaalne kaitse;
  32) lisa 32 – Suure-Jaani Gümnaasium ja Suure-Jaani Huvikool;
  33) lisa 33 – Suure-Jaani Kool, riigi raha;
  34) lisa 34 – Suure-Jaani Kooli Sürgavere tegutsemiskoht;
  35) lisa 35 – Suure-Jaani Kooli Tääksi tegutsemiskoht;
  36) lisa 36 – Suure-Jaani Kooli Vastemõisa tegutsemiskoht;
  37) lisa 37 – Suure-Jaani Kool;
  38) lisa 38 – Suure-Jaani Kultuurimaja;
  39) lisa 39 – Suure-Jaani lasteaed Sipsik;
  40) lisa 40 – Suure-Jaani Raamatukogu;
  41) lisa 41 – Suure-Jaani Tervisekoda;
  42) lisa 42 – Sürgavere Kultuurimaja;
  43) lisa 43 – Sürgavere spordihoone;
  44) lisa 44 – Teed;
  45) lisa 45 – Tänavavalgustus;
  46) lisa 46 – Vaba aeg ja sport;
  47) lisa 47 – Vallavalitsus;
  48) lisa 48 – Vastemõisa lasteaed Päevalill;
  49) lisa 49 – Vastemõisa Rahvamaja;
  50) lisa 50 – Veevarustus;
  51) lisa 51 – Volikogu;
  52) lisa 52 – Võhma Kool;
  53) lisa 53 – Võhma Lasteaed;
  54) lisa 54 – Võhma Linnaraamatukogu;
  55) lisa 55 – Võhma Muusikakool;
  56) lisa 56 – Võhma Päevakeskus;
[RT IV, 13.09.2019, 2 - jõust. 16.09.2019]
  57) lisa 57 – Võhma Vaba Aja Keskus;
  58) lisa 58 – Üldised teenused;
  59) lisa 59 – Olustvere Põhikool.

  (2) Soetuste ja investeeringute tegemise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada pearaamatupidajaga.

  (3) Eelarveridade täitmise eest vastutavad osakonnajuhatajad, valdkonna spetsialistid ja hallatavate asutuste juhid.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2019.

Tõnu Aavasalu
Vallavanem

Veronika Ling
Vallasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

Lisa 13 

Lisa 14 

Lisa 15 

Lisa 16 

Lisa 17 

Lisa 18 

Lisa 19 

Lisa 20 

Lisa 21 

Lisa 22 

Lisa 23 

Lisa 24 

Lisa 25 

Lisa 26 

Lisa 27 

Lisa 28 

Lisa 29 

Lisa 30 

Lisa 31 

Lisa 32 

Lisa 33 

Lisa 34 

Lisa 35 

Lisa 36 

Lisa 37 

Lisa 38 

Lisa 39 

Lisa 40 

Lisa 41 

Lisa 42 

Lisa 43 

Lisa 44 

Lisa 45 

Lisa 46 

Lisa 47 

Lisa 48 

Lisa 49 

Lisa 50 

Lisa 51 

Lisa 52 

Lisa 53 

Lisa 54 

Lisa 55 

Lisa 56 

Lisa 57 

Lisa 58 

Lisa 59 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json