Teksti suurus:

Vormsi Vallavalitsuse 2010. aasta 1. novembri määruse nr 7 „Vormsi Rahvamaja kasutamise kord“ muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2017, 14

Vormsi Vallavalitsuse 2010. aasta 1. novembri määruse nr 7 „Vormsi Rahvamaja kasutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 04.10.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja Vormsi Vallavolikogu 2006. aasta 15. detsembri määruse nr 9 Vallavara valitsemise kord paragrahvi 22 alusel.

§ 1.   Vormsi Vallavalitsuse 2010. aasta 1. novembri määruse nr 7 „Vormsi Rahvamaja kasutamise kord“ muutmine.  

  (1) § 2 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(2) Rahvamaja ruume renditakse välja järgmiste hindadega:
  1) esimese tunni hind on 40 eurot, iga järgmise tunni hind 15 eurot;
  2) ühe ööpäeva hind 240 eurot.
  3) Rahvamajas olevat inventari ja helitehnikat rahvamajast väljapoole ei rendita.
  4) Rahvamaja ruumides helitehnika kasutusse andmise otsustab helitehnika eest vastutav isik. Helitehnika kasutamine toimub eraldi kokkuleppe alusel.

  (2) Vormsi elanikele suunatud Ürituste läbiviimiseks on eelnevalt vallavanema poolt kooskõlastatult võimalik Rahvamaja ruumide kasutusse andmine ilma hinnakirja rakendamata või kokkulepehinnaga.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Viks
Vallavanem

Eidi Leht
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json