Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Vormsi Rahvamaja kasutamise kord

Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2019, 36

Vormsi Rahvamaja kasutamise kord

Vastu võetud 01.11.2010 nr 7
RT IV, 25.10.2013, 54
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.10.2017RT IV, 13.10.2017, 1416.10.2017
23.04.2019RT IV, 07.05.2019, 1610.05.2019

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja Vormsi Vallavolikogu 2006. aasta 15. detsembri määruse nr 9 Vallavara valitsemise kord (määruse uus redaktsioon kehtestatud 2009. aasta 26. juuni määrusega nr 9) paragrahvi 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Vormsi Rahvamaja (edaspidi Rahvamaja) kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Rahvamaja on Vormsi Vallavalitsuse (edaspidi nimetatud Vallavalitsus) poolt hallatav kultuuri- ja meelelahutusüritusteks, ühistegevusteks, koosviibimisteks, koolitustegevuseks ning koosolekuteks/nõupidamisteks jne (edaspidi nimetatud üldnimetusega Üritus) mõeldud hoone, mille kasutamist korraldab Vallavalitsus.
[RT IV, 07.05.2019, 16 - jõust. 10.05.2019]

§ 2.   Rahvamaja kasutamine

  (1) Rahvamaja ruume kasutatakse Ürituste läbiviimiseks.

  (2) Rahvamaja ruume renditakse välja järgmiste hindadega:
  1) esimese tunni hind on 30 eurot, iga järgmise tunni hind 15 eurot;
[RT IV, 07.05.2019, 16 - jõust. 10.05.2019]
  2) ühe ööpäeva hind 240 eurot.
  3) Rahvamaja inventari ja vahendite väljarentimise otsustab vallavanem või tema poolt volitatud isik (edaspidi nimetatud vallavalitsuse esindaja).
[RT IV, 07.05.2019, 16 - jõust. 10.05.2019]
  4) Rahvamaja ruumides helitehnika kasutusse andmise otsustab helitehnika eest vastutav isik. Helitehnika kasutamine toimub eraldi kokkuleppe alusel.
[RT IV, 13.10.2017, 14 - jõust. 16.10.2017]

  (3) Vormsi elanikele suunatud ürituste, ühistegevuste ja ringide läbiviimiseks võib eelnevalt kooskõlastatult anda rahvamaja ruume kasutusse hinnakirja rakendamata.
[RT IV, 07.05.2019, 16 - jõust. 10.05.2019]

  (4) Rahvamaja kasutamine kooskõlastatakse vallavalitsuse esindajaga, kes peab arvestust ruumide kasutamise üle ning korraldab ruumide üleandmise ja vastuvõtmise.
[RT IV, 07.05.2019, 16 - jõust. 10.05.2019]

  (5) Vallavalitsuse esindaja sõlmib kasutajaga lepingu, milles on sätestatud Rahvamaja ruumide kasutamise aeg, kasutamise eest makstav tasu ning poolte õigused ja kohustused.

  (6) Rahvamaja kasutusõigus antakse üle ja saadakse kasutuslepinguga.

  (7) Rahvamaja kasutaja vastutab ruumide ning vahendite ja seadmete korrasoleku eest.

  (8) Rahvamaja kasutaja käitub ruumides vastavalt kehtestatud ruumide kasutamise eeskirjale. Eeskirja kinnitab Rahvamaja eest vastutav isik.
[RT IV, 07.05.2019, 16 - jõust. 10.05.2019]

  (9) Rahvamaja kasutaja on ruumide, seadmete ja vahendite rikkumisel kohustatud hüvitama Vallavalitsusele tekitatud kahju.

§ 21.   Noortetoa kasutamine

  (1) Tehnika ja inventari väljarentimise puhul sõlmitakse kasutusleping. Väiksema väärtusega esemeid (mängud jms) võib anda kasutusse kokkuleppel.

  (2) Noortetoa rentimise hind on 10 eurot tund.

  (3) Noortetoa rendihinda võib Vormsi elanikele mitte rakendada, kui noortetuba ja rahvamaja tehakse peale kasutamist korda.
[RT IV, 07.05.2019, 16 - jõust. 10.05.2019]

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json