Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2017. aasta I lisaeelaeve vastuvõtmine

Viljandi valla 2017. aasta I lisaeelaeve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2017, 32

  Viljandi valla 2017. aasta I lisaeelaeve vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.09.2017 nr 146

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finanatsjuhtimise seaduse § 5, § 22, § 23 ja Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 "Viljandi valla finanatsjuhtimise kord" § 8 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viljandi valla 2017. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa Viljandi valla 2017. aasta I lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json