Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri 2018. a määruse nr 25 “Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord” muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2020, 1

Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri 2018. a määruse nr 25 “Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Noorsootööseaduse § 6 lõike 1 punkti 2 ning Spordiseaduse § 10 lõike 2 punkti 2alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri 2018. a määruses nr 25 “Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord” tehakse alljärgnev muudatus:
  1) § 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (Lisa 1), mis esitatakse vallavalitsusele 01. detsembriks.“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json