Teksti suurus:

Peipsiääre valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2020, 2

Peipsiääre valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 07.10.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Peipsiääre valla põhimääruses tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 6 ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
„(6) Juhul, kui vallavolikogu istungit ei ole võimalik või mõistlik korraldada füüsilise kohaloluga, võib volikogu istungi läbi viia virtuaalselt e-istungina. E-istungil osalemiseks kohustuvad volikogu liikmed tuvastama enda isikusamasuse registreerides end e-istungiks kasutatavas infosüsteemis istungile ID kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga. E-istungil peab olema tagatud lisaks isikutuvastusele ka volikogu liikme tuvastatavus reaalajas hääle ja pildiga kogu e-istungi toimumise ajal. Volikogu e-istungil viibimise ajaks loetakse aega, mil volikogu liige on e-istungiks kasutatavasse infosüsteemi sisse loginud“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json