Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2020, 4

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 07.10.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 alusel

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavalitsuse 09.12.2010 määrus nr 14 ,,Lasila Päevakeskuses osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamine’’.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Vallavanem

Sirje Veiman
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json