Teksti suurus:

Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise aluste muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2020, 5

Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise aluste muutmine

Vastu võetud 08.10.2020 nr 135

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1. Jõgeva Vallavolikogu 1. märtsi 2018 määruses nr 20 „Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise alused“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõiked 1, 2 ja 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kandideerimisõigus on noortel vanuses 13–20 aastat, kelle registreeritud elukoht on Jõgeva vald või kes õpivad Jõgeva valla territooriumil asuvates haridusasutustes.“;
„(2) Noortevolikogu koosneb 9 liikmest. Kui kandideerimisavaldusi laekub vähem, siis korraldatakse kolme kuu pärast uued valimised. Kui kandideerimisavaldusi laekub 9, võetakse kõik kandidaadid liikmeks ja valimisi ei korraldata.“;
„(8) Valimiste toimumise info ja valimistulemused avaldatakse Jõgeva Valla Teatajas, Jõgeva valla noorteinfo portaalis ja Jõgeva valla kodulehel.“;
2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek ja elektrooniline koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.“.

Aivar Kokk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json