Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teeregistri põhimäärusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Teeregistri põhimäärusest tulenevate ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2020, 12

Teeregistri põhimäärusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 07.10.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  (1) Delegeerida teeregistri põhimäärusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine Peipsiääre Vallavalitsusele.

  (2) Peipsiääre Vallavalitsusel on õigus määrata ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on Peipsiääre Vallavalitsuse nimel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json