Teksti suurus:

Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2021, 1

Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmine

Vastu võetud 07.10.2021 nr 143

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Lüganuse Vallavolikogu 10.10.2018 määrusega nr 40 kinnitatud Lüganuse valla eelarvestrateegia pealkirja ja ühes sellega ka kehtivusperioodi ja sõnastada „Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 vastuvõtmine“ ning kinnitada muudatused terviktekstina (lisa).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

Lisa  Lüganuse valla eelarvestrateegia 2021-2025

Lisa 1  Kohaliku omavalitsuse strateegia vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json