Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2021, 5

Kuusalu valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine

Vastu võetud 06.10.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning Kuusalu Vallavolikogu 04.09.2018 määruse nr 15 „Kuusalu valla arengukava 2013-2032 kinnitamine“ alusel

§ 1.   Kuusalu valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine

  Kinnitada Kuusalu valla eelarvestrateegia 2022-2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kuusalu Vallavolikogu 04.11.2020 määrus nr 13 „Kuusalu valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla eelarvestrateegia 2022-2025 kinnitamine.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json