Teksti suurus:

Järvakandi Vallavolikogu 28.05.2008 määruse nr 9 „Järvakandi Aleviraamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2012
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2012, 1

Järvakandi Vallavolikogu 28.05.2008 määruse nr 9 „Järvakandi Aleviraamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine

Vastu võetud 31.10.2012 nr 9

Määrus kehtestatakse Järvakandi Aleviraamatukogu põhimääruse paragrahvi 3 alusel.

§ 1.   Järvakandi Aleviraamatukogu kasutamise eeskirja muutmine

  Muuta Järvakandi Aleviraamatukogu kasutamise eeskirja järgmiselt:

1) Paragrahv 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 28. Viivis
Tähtajaks tagastamata teavikute eest nõuab raamatukogu viivist iga hilinenud päeva eest teaviku kohta 0,05 eurot. Tagastamistähtaja möödumisest teavitatakse lugejat elektrooniliselt. Teavikuid laenutatakse uuesti pärast viivise tasumist.

2) Paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 30. Kahju hüvitamine
Teaviku tagastamata jätmise või rikkumise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses kuid mitte vähem kui 10 eurot. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu määratud tähtajaks täitnud, võib võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse kuni üheks aastaks. Lapse poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json