Teksti suurus:

Vändra valla arengukava 2010-2020 muutmine, eelarvestrateegia kinnitamine ning uues redaktsioonis vastuvõtmine

Vändra valla arengukava 2010-2020 muutmine, eelarvestrateegia kinnitamine ning uues redaktsioonis vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2013, 22

  Vändra valla arengukava 2010-2020 muutmine, eelarvestrateegia kinnitamine ning uues redaktsioonis vastuvõtmine

  Vastu võetud 20.11.2012 nr 28
  RT IV, 13.12.2012, 25
  jõustumine 23.11.2012

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  15.10.2013RT IV, 13.11.2013, 116.11.2013

  Määrus on antud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37, Vändra Vallavolikogu 21.veebruari 2012 määruse nr.6 "Vändra valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike, piirkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord" § 4 lõike 10 alusel.

  § 1.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 2.  Kinnitada Vändra valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 ning võtta see vastu Vändra valla arengukava aastateks 2010-2020 uue redaktsiooni kolmanda osana.

  § 3.  Määrus jõustub avalikustamisest.

  Lisa Arengukava aastateks 2010-2020
  [RT IV, 13.11.2013, 1 - jõust. 16.11.2013]