Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Audru valla 2014. aasta 2. lisaeelarve

Audru valla 2014. aasta 2. lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2014, 16

Audru valla 2014. aasta 2. lisaeelarve

Vastu võetud 06.11.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu „Audru valla 2014. aasta 2. lisaeelarve“ (juurde lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa1  AUDRU VALLA 2014. AASTA 2. LISAEELARVE

/otsingu_soovitused.json