Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2015, 14

Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 11.11.2015 nr 22
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 2 alusel.

§ 1.  Ülesannete delegeerimine

 (1) "Lastekaitseseadus" sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

 (2) Võru Linnavalitsusel on õigus määrata "Haldusmenetluse seadus" § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Anneli Ott
volikogu esimees