Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2014 määruse nr 70 „Kesklinna Vaba Aja Keskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2021, 8

Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2014 määruse nr 70 „Kesklinna Vaba Aja Keskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 10.11.2021 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri 2014 määruses nr 70 „Kesklinna Vaba Aja Keskuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskuse tegevusvaldkond on kultuuri säilitamine ja arendamine, luues võimalused inimeste vabaks eneseväljenduseks ja loominguliseks tegevuseks, ürituste korraldamine ja kultuurialaste teenuste osutamine, noorsootöö korraldamine ja arendamine ning noorte omaalgatuse toetamine Kesklinnas.“;


  3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„22) kajastab keskuses toimuvaid üritusi struktuuriüksuste veebilehtedel ja sotsiaalmeedias;“;

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json