HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2022-2024

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2021, 21

Võru Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2022-2024

Vastu võetud 10.11.2021 nr 8
jõustumine 01.01.2022

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lõike 1 punkt 2, "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 67 lõige 2, Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 58 lõike 2 ja Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2016 määruse nr 3 "Arengukava koostamise menetlemise kord" § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse kinnitamine

  Kinnitada Võru Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2022-2024 (lisa).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 4. detsembri 2013. aasta määrus nr 16 "Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025 kinnitamine" (RT IV, 13.12.2018, 42).

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

Lisa  Arengukava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json