Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Nõo Kultuurimaja ruumide üürihinna kinnitamine

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.12.2013, 14

Nõo Kultuurimaja ruumide üürihinna kinnitamine

Vastu võetud 02.12.2013 nr 11
jõustumine 01.01.2014

Määrus antakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Nõo vallavara valitsemise korra § 18 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Üürihindade kinnitamine

  Kinnitada Nõo Kultuurimaja ruumide üürihinnad. Ruumide üürihinnad sõltumata ruumide arvust on:
 1) Füüsilistele isikutele päeval kuni kl 18.00 üürihind 8 eurot tund;
 2) Füüsilistele isikutele õhtusel ajal alates kl 18.00 üürihind 10 eurot tund;
 3) Asutustele ja teistele juriidilistele isikutele päeval kuni kl 18.00 üürihind 12 eurot tund;
 4) Asutustele ja teistele juriidilistele isikutele õhtusel ajal alates kl 18.00 üürihind 14 eurot tund.

§ 2.  Tulu teenivate ürituse korraldamise eest määratav hinnalisa

  Ruumide üürimisel tulu teenivate ürituste korraldamiseks tuleb ürituse korraldajal maksta lisaks käesoleva määruse § 1 kinnitatud üürihinnale 10 % ürituse korraldamisel saadud tulust.

§ 3.  Üürihinna maksmisest vabastamine

  Üürihinna maksmisest on vabastatud:
 1) Heategevuslikud üritused;
 2) Vallavalitsuse hallatavate asutuste korraldatavad üritused;
 3) Lastele ja tervise tugevdamisele suunatud üritused.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json